Argraffu

Argraffu Sgrin

Os ydych chi’ch chwilio am nifer fawr o’r un logo wedi argraffu? Yna dyma’r opsiwn gora i chi.

Mae’r holl waith argraffu sgrin yn cael ei wneud gyda llaw yn ein gweithdy yma ym Mhorthmadog. Gallwn brosesu archebion bach a mawr, ac hyd at 4 lliw mewn un dyluniad.

Mae’r broses yma yn hen broses draddodiadaol sydd bellach wedi ei moderneiddio. Yn y blynyddoedd cynnar, defnyddiwyd silc wedi dynnu ar hyd ffrâm bren, a golau’r haul i geu’r stencil. Ond erbyn heddiw, rydym yn defnyddio polyester ar fframiau alwminiwm, a lamp UV i greu stencil safonol a manwl.

Oherwydd fod y broses yma yn broses llafurus, mae gennym isafswm archeb o 25 print (yr un dyluniad yn yr un lliw)

Os hoffech fwy o fanylion am ein gwasanaeth argraffu, cysylltwch â ni.

 

Argraffu Digidol

Yda chi angen nwyddau wedi personoli neu wedi eu hargraffu mewn lliw llawn? Wel dyma’r opsiwn gora i chi.

Mae’r holl waith argraffu digidol yn cael ei wneud yma yn ein gweithdy ym Mhorthmadog.

Mae gennym hefyd nifer o ddyluniadau parod Cymreig, mae rhain ar werth ar y wefan yma neu mewn amryw o siopau ar hyd a lled Cymru.

Os hoffech fwy o fanylion am ein gwasanaeth argraffu digidol, cysylltwch â ni ar 07783 120 262.