Brodio

Pam dewis brodweithio yn hytrach nac argraffu?

 

Mae gwisgoedd wedi’u brodio yn rhoi gorffeniad mwy proffesiynnol i chi. Mae gwaith wedi argraffu yn wych ar gyfer hyrwyddo a phersonoli, ond os ydych yn chwilio am wisg broffesiynnol i’ch staff, yna dyma’r opsiwn gorau.

Yma yn Lake Digital, da ni’n defyddio’r dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer brodio’ch gwaith chi. Mae’n peiriannau brodio ni i gyd yn cael eu rheoli gan gyfrifiaduron, er mwyn sicrhau cysondeb a’r safon uchaf posib ar bob logo.

Felly, os ydych chi’n chwilio am wisg i’ch staff yna cysylltwch â ni! Edrychwn ymlaen i’ch helpu.

 

Cwestiynau ac Atebion

Dyma rai o gwestiynnau sy’n cael eu gofyn yn aml wrth archebu nwyddau wedi’u brodio:-

Pa mor hir ydy’ch amser cynhyrchu?

Anelwn i brosesu’ch archebion o fewn 2 wythnos. Gall hyn amrywio yn ystod gwahanol gyfodau o’r flwyddyn. Os oes genncyh ddyddiad penodol ar gyfer y gwaith, cysylltwch â ni, a mi wnawn ni’n gora i’ch helpu.

Oes gennych isafswm archeb?

Nagoes. Gallwn brosesu archebion o 1 i 1000+

Oes gennych gostau gosod (setup charge)

Mae’n dibynnu ar safon a manylder eich gwaith celf chi. Fel arfer, ni fyddwn yn codi ar logos syml a chlir. Ebostiwch eich logo, ac mi allwn ddweud wrthych yn syth.

Ydych yn darparu samplau?

Mi allwn ddarparu samplau o wahanol ddillad i chi, ond mae disgwyl i chi ddychwelyd y samplau i ni ar ol gorffen gyda nhw. Os na fyddwn yn derbyn y samplau yn nol, mi fyddwn yn gyrru anfoneb i chi amdanyn nhw.

Allwch chi greu logo i mi?

Gallwn greu logos syml yma i chi, ond os ydych yn chwilio am syniadau neu ddyluniad mwy cymlheth, gallwn awgrymu dylunydd lleol sy’n cydweithio’n agos gyda ni.

Allwch chi ddigideiddio dyluniad i ni?

Gallwn! Mae gennym flynyddoedd o brofiad mewn digideiddio logos ar gyfer brodweithio ac argraffu.